30.5.09

 
Nové stránky POLOM o.s.
Informace o dalším osudu kostela sv. Kunhuty v Polomu hledejte na nových stránkách občanského sdružení Polom o.s. - www.polom.info ! Omlouvám se, že jsem to nesdělil dříve!

F. R. Václavík

25.11.08

 
Zahajovací setkání Polom o.s. !!!
Milí přátelé,
rádi bychom vás všechny, kdo máte zájem o dění kolem polomského kostela, pozvali na první zahajovací členskou schůzi občanského sdružení "Polom o.s.".
Sdružení by do budoucna mělo kostel vlastnit a "provozovat". Pokud vás tedy těšilo setkávat se v Polomu na letošních akcích, ať už pracovních nebo čistě zážitkových, a máte chuť pokračovat společně v načatém díle, přijďte

v sobotu 29. 11. 2008 v 18.00 do Divadla 29 (ulice sv. Anežky České 29, Pardubice) - místnost v mezipatře.

Bude to příležitost vyhodnotit letošní práci, seznámit se s finanční náročností programu obnovy stavby a hlavně si pohovořit o tom, co bychom měli udělat v příštím roce i v střednědobém horizontu.

F. R. Václavík
S. Kudláček
A. Roleček

3.11.08

 
Poslední letošní Velká zazimovací
Milí přátelé!
Práce se hrnou do letošního konce - střechu budeme mít tento týden již kompletně obedněnou a zakrytou lepenkou. Odstraňováním šindele z presbytáře a tesařskými pracemi však znovu vzniklo mnoho nepořádku, který bychom chtěli ještě teď - do sněhu - nějak uklidit.

Proto pořádáme 15. listopadu letos definitivně poslední, krátkou, ale výstižnou zazimovací akci. Vzhledem k brzké tmě, bychom začali již mezi 8 - 9h.

Kdyby se podařilo dobré počasí a hojnější účast, tak bychom chtěli dotáhnout tyto práce:

- podrobný úklid podkroví, příprava pro protidřevomorkový nástřik klenby (dá se dělat i vdešti!)
- úklid kolem presbytáře (šindele)
- urovnání terénu v místě, kde byla vyvážena suť
- uschování nepoužitých trámů a prken
- zakrytí nezasklených oken
- možná trochu listí hrabání
- kdyby bylo více lidí, tak zakrytí korun zdiva sakristie a předsíně (nebo provizorní zakrytí těchto prostor)

Vše se daří jenom díky velkorysému a obětavému přístupu mnoha lidí - účastníků všech letošních akcí. Postupnými kroky se nám podařilo zabezpečit stavbu před jejím zánikem a prodloužit její životnost o pár dalších let. Čekají nás však složité úkoly s dokončením pokrývačských a klempířských prací a po té se dá pokračovat v dalších etapách obnovy. Teď už ale jistě víme, že v příští sezóně se v Polomu nebudeme setkávat pouze na pracovních akcích, ale také na těch, kdy prostor kostela a jeho okolí budou ?vracet? vložené úsilí svým specifickým způsobem. Moc se na to těším!

F. R. Václavík

18.10.08

 
V září se to povedlo!
Jen stručný komentář k oběma zářijovým akcím: I když bylo komplikované počasí, tak se nám mezi deštivými dny podařilo v obou případech nějak vykličkovat, jak nejlépe to šlo. Víkend 13. a 14. září proběhl ve jménu cídění a čištění, odvážení sutě a pálení a rovnání pořezaných suchých větví. Podstatná práce spočívala v přípravě postamentu pod náš ekologický hajzlík (děkujem zvláště Jirkovi Vomelovi). Opět přijelo dostatečně lidí a práce tak pěkně odsýpala a všem se tak podařilo připravit prostor na další zářijovou akci - Podzimní slavnost s koncertem maďarské skupiny Fanfara Complexa. Ti nejodvážnější v Polomu, v naší rozmilé zvoničce, také přespali, takže bylo živo hluboko do studené noci. Všem moc děkuji! Podzimní slavnost byla opravdu vydařená - díky skvělé atmosféře způsobené slunečným počasím, skvělou hudbou a v neposlední řadě dobrým svařákem. Během odpoledne přijelo kolem 80 lidí, což je ideální počet pro takovou akci. Fanfára hrála o život skoro dvě hodiny, nejprve v kostele a pak venku u ohniště. Muzikanti koncert hodnotili velmi kladně a vyslovili přání přijet sem i někdy v budoucnu. Naprosto neočekávaný byl i příspěvek vybraný do artové kasičky vyráběné Martinem a Kryštofem celé dopoledne. Tvůrcům i velkorysým přispěvatelům patří taktéž velké poděkování. No zkrátka se to vydařilo! Na průběh sobotní akce se můžete podívat i díky fotkám Jiřího Dobeše, které máme publikované v naší webové galerii.

22.9.08

 
Podzimní slavnost 27. září
Již tuto sobotu - 27. září v 14.30h - se doufám všichni uvidíme v Polomu na drobné oslavě pomyslně zakončující letošní práce (ty se však protáhnou do pozdních podzimních dní...). Ta je určena především všem, kdo se na obnově kostela a jeho okolí letos podíleli, ale otevřená je úplně každému, kdo se chce na toto zajímavé místo podívat.

Samotné akci v Polomu bude předcházet ještě páteční prezentace fotek z oprav kostela v Klubu Divadla 29 na kterou Vás všechny také intenzivně zvu. V Divadle 29 pak vystoupí s hlavním programem ve 20.00 h maďarsko-rumunská kapela FANFARA COMPLEXA, která vás během více než dvouhodinového koncertu zasvětí do toho jak zní současná moldavská taneční hudba i jak vypadá pravý maďarský táncház. Druhý den cestou domů se zastaví i u naší polomské rujničky, aby oživila ducha odkazu Matyáše Korvína, který se svou kapelou vyplenil a vypálil ves Polom již jednou v roce 1463. Nenechte si ujít tento historický okamžik! Podle počasí by první část koncertu probíhala v interiéru a druhá, ta divočejší, pak před ním. Ovšem délka jejich polomského exposé bude záviset hlavně na počasí a teplotě při jaké budou ochotni maďarští hudebníci hrát.

Podle počasí by první část koncertu probíhala v interiéru a druhá, ta divočejší, pak před ním. Plánujeme připravit pro hosty svařené víno a vytáhneme také staré dobré Kaborky, na jejichž plátech se bude připravovat vynikající trhovokamenická specialita nazývaná také někdy "topinky s česnekem". Pro řidiče plánujeme tradiční vysočinské podávání čaje ze samovaru, které se v nedaleké Hluboké ujalo díky osvětě z prvoválečné východní fronty se navrátivšího statkáře pana Rolečka.

Neodhaduji počet příchozích, takže je možné, že bude problém s parkováním automobilů. Proto prosím o shovívavost a citlivost při hledání místa k tomuto úkonu.

Připojuji ještě informace o autobusovém spojení - do Polomu pojede tento víkend naposledy tzv. Cyklobus, který vyjíždí z Pardubic v 8,30 h z autobusového nádraží, v 8,55 je v Chrudimi a v 9,30 v Polomu. Cesta na kole zpátky je skvělá nebo, pokud kolo mít nebudete, se určitě na zpáteční cestu vejdete k někomu do auta! Čas který získáte kolem oběda, je možné využít k houbaření v Pravákovém lese, k drobným činnostem na hřbitůvku či zpěvem v opuštěném pralese.

Někde v areálu bude postavená jakás kasička pro dobrovolný příspěvek, tak se prosím nelekejte, nezakládá vůbec na nějakou povinnost!! Můžou ale přijet i lidé s přáním přispět na pokračování obnovy a pro ty je určena.

Těší se na všechny František R. Václavík

3.9.08

 
Dvě akce v měsíci září!
Milí přátelé,
čas hrůzně pádí vpřed, kola jeho vržou, kdo junák byl - již je kmet! Z tohoto fatálního důvodu bychom chtěli v měsíci září uspořádat v Polomu hned dvě akce, z nichž první je zcela dobrovolná a druhá je téměř povinná.

V sobotu a neděli 13. a 14. září pojedeme asi letos naposledy vyvážet stavební suť, připravovat dočasné zastřešení sakristie a předsíně a instalovat místo nám všem nejmilejší ? ekologický záchod, abychom na místo přijížděli s menšími obavami. Pokud se sejde dostatečný počet lidí, tak by se částečně mohla opravit i porouchaná šindelová střecha na zvonici. Práce je tedy opět jako na kostele.

Druhé setkání by se odehrálo 27. září. Jeho cílem však není nějaká namáhavá práce, ale sledování zajímavého a nevšedního kulturního úkazu! Do Polomu přijede zahrát maďarsko-rumunská formace FANFARA COMPLEXA! (podívejte se například na youtube; v češtině najdete informace na webu Divadla 29, kde budou hrát předchozí večer). Železné hory tak znovu navštíví duch, který je naposledy ovládnul před více než pěti sty lety, kdy v ústrety Jiřímu z Poděbrad táhnul Matyáš Korvín se svým divokým tancechtivým vojskem! Nepřekonatelná touha vrátit se zpět, na místa, kde ve vlhkou trávu na noc složil hlavu tento legendární král, ovládla mysl těchto hudebníků, když souhlasili hrát v takto zapomenutém místě ? jinak si to není možno vysvětlit! Vezměte tedy prosím sebe, své blízké a známé a přijeďte si to poslechnout! Je to malý projev díků za Vaši ochotnou a nezištnou účast na obnově polomského kostelíka a také příležitost seznámit další širší okruh lidí s tímto zajímavým místem.

Koncert by začal v sobotu v 15h saxofonovou improvizací přímo v kostele a završen by byl pod širým nebem plným rozbalením instrumentálních dovedností celého seskupení. Předpokládaný konec celé akce je kolem 17h.

Jediný úkol, který nechávám na Vás, je zajištění nějakého vhodného počasí. Stačí, aby alespoň nepršelo či nesněžilo...

Opět pro jistotu připojuji kontakty na mne ? pokud by bylo možné mne dopředu informovat o Vaší účasti na obou akcích, budu za to vděčný:

František R. Václavík
Třebosice 22, Pardubice 530 02
t: 724 663 780
m: polom@fravaclavik.com
w: www.fravaclavik.com/polom

16.8.08

 
Střecha lodi snesena!
Díky nasazení dvanácti účastníků Střechobraní se nám podařilo sejmout ze střechy lodi zcela shnilý šindel, vytlouci střešní latě a rozebrat krov "co to šlo". Fotografie z akce najdete opět v naší webové galerii http://picasaweb.google.cz/fravaclavik.
Všem hrozivě děkujeme, protože bez jejich účasti bychom se stali jedním z nenápadných lišejníkem porostlých šindelů padajících na zem.
Příští týden by se mělo začít s opravou krovu - tesaři nejprve rozloží a nabalíkují krov, jeřábem ho snesou a odvezou do dílny v nedaleké Libici nad Doubravou. Práce bude provádět pan Leffler. Doufáme, že počasí bude během doby, než dojde k opětovnému zakrytí podkroví, dbát na to, aby voda příliš nepoškozovala klenby a korunu zdiva.This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Přihlášení k odběru Příspěvky [Atom]