18.5.08

 
Založeno sdružení Polom o.s.
Dne 6. května 2008 bylo registrováno naše sdružení, které má za primární cíl zaštítit obnovu kostela sv. Kunhuty v Polomu a jeho další využití. Stanovy sdružení jsou však koncipovány daleko obecněji, aby bylo možné rozvíjet aktivity v celém spektru našeho zájmu. Hlavní cíle sdružení jsou ve stanovách zakotveny takto:
-
Záchrana kulturního dědictví a péče o něj
- Podpora ekologického (odpovědného, šetrného) stavitelství
- Podpora nekomerčních uměleckých aktivit
- Podpora vzdělávání v oblasti kultury, ekologického stavitelství a životního prostředí
- Ochrana životního prostředí, krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny

Poznámky: Přidat komentářOdkazy na tento příspěvek:

Vytvořte odkaz<< Domovská stránka

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Přihlášení k odběru Příspěvky [Atom]