24.5.08

 
Grant na podporu vlastníků památek
Podařilo se nám získat finanční prostředky z grantu Pardubického kraje na podporu vlastníků památek. Kraj nám přispěje na opravu koruny zdiva celkem 130 tis. Kč, obec Trhová Kamenice přislíbila ze svého rozpočtu doplnit tzv. povinnou spoluúčast ve výši 20%. Dále Pardubický kraj poskytne finanční prostředky z grantu na podporu vědeckého výzkumu na stavebněhistorický průzkum. Stále však nutně sháníme prostředky na zajištění stavebních prací v tomto roce. Podle předběžných propočtů nám schází cca 140 tis. Kč. Proto prosím všechny příznivce, pokud máte možnost předjednat nějaký sponzorský dar nebo např. materiálově zajistit stavební práce,kontaktujte mne.

20.5.08

 
Fotodokumentace oprav kostela

Ve webové galerii na http://picasaweb.google.cz/fravaclavik najdete průběžně aktualizovaná alba dokumentující postup stavební obnovy kostela. Bylo postaveno lešení, zajištěn krov a odřezány jeho uhnilé části na západní straně. Započato s dozdíváním odpadlých špalet a záklenků a opravou koruny. Práce provádí Jirka Vomela se svými šikovnými kolegy.

18.5.08

 
Založeno sdružení Polom o.s.
Dne 6. května 2008 bylo registrováno naše sdružení, které má za primární cíl zaštítit obnovu kostela sv. Kunhuty v Polomu a jeho další využití. Stanovy sdružení jsou však koncipovány daleko obecněji, aby bylo možné rozvíjet aktivity v celém spektru našeho zájmu. Hlavní cíle sdružení jsou ve stanovách zakotveny takto:
-
Záchrana kulturního dědictví a péče o něj
- Podpora ekologického (odpovědného, šetrného) stavitelství
- Podpora nekomerčních uměleckých aktivit
- Podpora vzdělávání v oblasti kultury, ekologického stavitelství a životního prostředí
- Ochrana životního prostředí, krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny

 
Doplněny fotografie od účastníků "Velké očisty"

Do fotoalba jsem doplnil fotografie, které mi poslal Jirka Bláha, Martin Vrubel a Kryštof Kudláček.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Přihlášení k odběru Příspěvky [Atom]