Zvláštní poděkování
Tento seznam je nejen osobním poděkováním všem, kdo pomáhali při obnově polomského kostela, ale také pamětním zápisem, který připomíná návštěvu  - osobní přítomnost - všech těchto milých lidí na tomto místě.
Poděkování za mimořádnou pomoc při obnově areálu
Petr  Kučera Zámek Nové Hrady, nezištné zapůjčení lešení na letošní zednické práce
Poděkování za účast na obnově areálu
Jiří Bláha "Velká očista" 12. - 13. 4. 2008
Lucie Bláhová "Velká očista" 12. - 13. 4. 2008
Pavel Brokl "Velká očista" 12. - 13. 4. 2008
Miloš Buroň "Velká očista" 12. - 13. 4. 2008
hrabě Drákula "Střechobraní" 9. - 10. 8. 2008
Jarin Horecký "Střechobraní" 9. - 10. 8. 2008
pan Košťál "Velká očista" 12. - 13. 4. 2008
Michal Krňák "Velká očista" 12. - 13. 4. 2008
Mirka Krňáková "Velká očista" 12. - 13. 4. 2008
Slávek Kudláček "Velká očista" 12. - 13. 4. 2008 "Střechobraní" 9. - 10. 8. 2008
Kryštof Kudláček "Velká očista" 12. - 13. 4. 2008 "Střechobraní" 9. - 10. 8. 2008
Ivan Kudrna "Velká očista" 12. - 13. 4. 2008
Tomáš Kyncl "Velká očista" 12. - 13. 4. 2008
Ivana Matiášová "Velká očista" 12. - 13. 4. 2008
Věra Mohylová "Velká očista" 12. - 13. 4. 2008 "Střechobraní" 9. - 10. 8. 2008
Karel Neprášek "Velká očista" 12. - 13. 4. 2008
Jiří Obhlídal "Velká očista" 12. - 13. 4. 2008
kolega od p. Obhlídala "Velká očista" 12. - 13. 4. 2008
Vlasta Peřina "Velká očista" 12. - 13. 4. 2008
Petr Netušil "Střechobraní" 9. - 10. 8. 2008
Ivan Rjapoš "Velká očista" 12. - 13. 4. 2008
Petr Seeman "Střechobraní" 9. - 10. 8. 2008
Jan Václavík "Velká očista" 12. - 13. 4. 2008 "Střechobraní" 9. - 10. 8. 2008
Pavlína Václavíková "Velká očista" 12. - 13. 4. 2008 "Střechobraní" 9. - 10. 8. 2008
Artem Vartanian "Velká očista" 12. - 13. 4. 2008
Jiří Vomela "Velká očista" 12. - 13. 4. 2008 "Střechobraní" 9. - 10. 8. 2008
Pavel Voříšek "Velká očista" 12. - 13. 4. 2008
Martin Vrubel "Velká očista" 12. - 13. 4. 2008
Jarek Winkler "Velká očista" 12. - 13. 4. 2008 "Střechobraní" 9. - 10. 8. 2008
Jana Winklerová "Velká očista" 12. - 13. 4. 2008
Jirka Zelenka "Velká očista" 12. - 13. 4. 2008
Poděkování za materiální pomoc a další služby
Jaroslav Václavík výroba kování na provizorní dveře
firma Tirana Zapůjčení nářadí 12. - 13. 4. 2008
manželé Martincovi Zapůjčení nářadí 12. - 13. 4. 2008
Jitka Mičulková Uvaření 10l zelňačky pro účastníky "Velké očisty"
pan Šalanda Poskytnutí el. proudu 12. 4. 2008
Věra Kyselová upečení buchet pro účastníky "Střechobraní"
Jiří Kučera odvoz lešení, jeho nakládání a skládání 15. srpna 2008
Poděkování vytrvalým pomocníkům
Anna  Bláhová "Velká očista" 12. - 13. 4. 2008
Kateřina Bláhová "Velká očista" 12. - 13. 4. 2008
Markéta  Bláhová "Velká očista" 12. - 13. 4. 2008
Baruška Broklová "Velká očista" 12. - 13. 4. 2008
Tomáš Krňák "Velká očista" 12. - 13. 4. 2008
Václav  Krňák "Velká očista" 12. - 13. 4. 2008
Kamila  Krňáková "Velká očista" 12. - 13. 4. 2008
Maruška  Kudrnová "Velká očista" 12. - 13. 4. 2008
Prokop  Václavík "Velká očista" 12. - 13. 4. 2008
Dorota  Václavíková "Velká očista" 12. - 13. 4. 2008
Esterka  Voříšková "Velká očista" 12. - 13. 4. 2008