Anotace

Zámek čp. 1

Třemošnice – okres Chrudim – kraj Pardubický

 

Areál zámku je situován na jižním okraji obce ve stoupajícím terénu východně od silnice Třemošnice – Běstvina. Zámecká budova stojí na zvýšení terase nad hospodářským dvorem ve tvaru písmene U. Budovu tvoří střední a severní křídlo původně zamýšlené symetrické kompozice. Jižní křídlo nebylo postaveno. Střední křídlo tvoří kaple na půdorysu stlačeného šestiúhelníka a sál s původně průjezdnou salou terrenou v přízemí, vybíhající do západního rizalitu. Severní křídlo na čtvercovém půdorysu je se středním křídlem spojeno užším dvoutraktovým křídlem. Celá budova je jednopatrová. Podsklepena je pouze část severního křídla. Celé přízemí je zaklenuto. Převažují klášterní klenby s výsečemi. V patře ploché stropy většinou se štukovými zrcadly. Kaple probíhá až do 1. patra.

Patrně na místě zámku stávala tvrz. Starší konstrukce nebyly však ve stávající budově nalezeny. Doba výstavby zámku není známa a nebyla ani zjištěna novou archivní rešerší. Zámek byl patrně postaven až po roce 1747, kdy panství koupil Jan Václav Caretto-Millesimo. Vyloučit ale nelze ani dřívější výstavbu někdy v 1. polovině 18. století. Uvažovaný autorský podíl J.B. Santiniho je velmi nepravděpodobný. Zámek nebyl dokončen (k jižnímu křídlu položeny jen základy) a asi nikdy nesloužil rezidenčnímu účelu. V roce 1823 se stal majetkem nadace pro zchudlé šlechtice. V té době patrně proběhla úprava interiéru (dveře). Zámek sloužil jako sídlo správy panství. V roce 1853 postaven nový krov. V letech 1973-4 proběhla poslední větší adaptace budovy.

Zámek je pozoruhodnou a hodnotnou vrcholně barokní architekturou. Výjimečné je především utváření jižního křídla s kosodélnou kaplovou částí a zajímavě formovaným sálem umístěném na průjezdné sale terreně. Z architektonického detailu je třeba vyzvednou formování vnějších průčelí klenby přízemí, štukové stropy 1. patra a architektonickou výbavu kaple.