Stavba slaměného domu - projekt - dokumentace

Rodinný dům se slaměnou izolací v Třebosicích
Architektonický návrh, hlavní projektant:
C2XO s.r.o.; ing. arch. Ondřej Teplý (CKA 03502)
Kostelní 107, 530 02 Pardubice