kontakt                            vysvětlení pojmu                                 reference