e-mail: shp@fravaclavik.com

adresa:

R. F. Václavík
Třebosice 66
530 02
Tel.: 775 563 780

 

IČO: 729 61 911Bankovní spojení:
Fio banka - kód banky 2010
Číslo účtu: 2100346075